Feniks WMS

Interaktywny obraz magazynu

Feniks WMS Lite

Nowe możliwości Twojego oprogramowania

Operatorzy logistyczni

Firmy handlowe

Firmy produkcyjne

Branża e-commerce

01

Operatorzy logistyczni

obszar działania

Każda firma posiada swoją specyfikę – wyjątkowy zestaw reguł, wg których funkcjonuje i które bardzo często decydują o jej sukcesie. Powierzając ich realizację zewnętrznemu partnerowi, chce skupić się na własnym biznesie, ale oczekuje optymalnej i efektywnej obsługi bardzo często jak najniższym kosztem.

Operator logistyczny, chcąc być konkurencyjnym musi zapewnić swoim klientom wszystkie te parametry, ale aby sam zarabiał musi obsługiwać (w zależności od wielkości swoich klientów) kilka, kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt firm. Multiplikacja i różnorodność operacji, ograniczone zasoby, oczekiwania klienta – to dlatego właśnie logistyka typu 3PL charakteryzuje się największą złożonością i poziomem skomplikowania.

Feniks WMS to narzędzie, które pozwala w przejrzysty, efektywny i wydajny sposób zarządzać tak różnorodnym środowiskiem i mnogością informacji. Nasz system umożliwia w prosty i szybki sposób uruchomić obsługę nowego klienta oraz daje gwarancje wysokiego poziomu jakości realizowanych usług. Zapewnia większą rentowność biznesu operatora logistycznego i szybszy zwrot z inwestycji w bardzo trudnej i wymagającej branży.

Dzięki systemowi Feniks WMS możesz przede wszystkim:

 • oferować najwyższą jakość usług logistycznych, możliwie najniższym kosztem,
 • zapewnić powtarzalność i przewidywalność usług dla każdego, unikalnego w specyfice swojej logistyki klienta,
 • śledzić i rejestrować każdą operację – dokładnie rozliczać się z każdego realizowanego kontraktu,
 • przekazać klientowi narzędzie, dzięki któremu będzie mógł monitorować stan swojego magazynu, czy też sam dysponować operacje logistyczne,
 • wydatnie obniżyć koszty operacyjne realizowanych usług,

ale także i:

 • planować oraz śledzić operacje w każdym procesie magazynowym,
 • realizować czynności magazynowe z wykorzystaniem urządzeń autoID,
 • automatycznie identyfikować towary oraz ustalać dokładnie ich lokalizację,
 • realizować operacje typu cross-dock,
 • szybko i sprawnie przeprowadzać inwentaryzację,
 • automatyzować proces tworzenia dokumentów magazynowych,
 • gromadzić dane procesowe w celu tworzenia customizowanych raportów i statystyk;
01

Firmy handlowe

obszar działania

W dzisiejszych czasach firmy handlowe stoją przed coraz większymi wyzwaniami: koniecznością mierzenia się z rosnącą konkurencją, spadające marże, specyfika i wymogi bardzo popularnego kanału sprzedaży – e-commerce. Bardzo często o „być albo nie być” firmy decyduje szeroki wachlarz oferowanego asortymentu i zapewnienie niemalże natychmiastowej jego dostępności dla klienta końcowego. Wszystko to sprawia, że firmy poszukują rozwiązań, które pozwolą im na zwiększenie zysku i atrakcyjności rynkowej.

System Feniks WMS jest rozwiązaniem, które w pełni zaspokoi potrzeby firm handlowych w zakresie obsługi procesów logistycznych.

Dzięki naszemu systemowi możesz przede wszystkim:

 • wydatnie ograniczyć liczbę popełnianych błędów w operacjach magazynowych,
 • w krótkim czasie zwiększyć ilość obsługiwanych zamówień,
 • śledzić istotne dla Twojej firmy informacje takie jak np. numery seryjne towarów, numery partii czy data przydatności do spożycia / wykorzystania,
 • zautomatyzować swoje procesy wysyłkowe poprzez integrację z niemalże każdą firmą kurierską działającą na polskim rynku,
 • skrócić czas szkoleń i wdrożenia nowych pracowników do pracy,
 • monitorować wydajność i jakość pracy pracowników magazynowych,
 • samodzielnie generować dowolne raporty i statystyki,
 • optymalizować koszty realizacji operacji magazynowych,
01

Firmy produkcyjne

obszar działania

Produkcja to najważniejszy dział każdej firmy wytwórczej. To w tym miejscu powstaje produkt, który końcowo zakupią klienci i dostarczą firmie zysku.

Zmienia się jednak rynek i zmieniają się też oczekiwania odbiorców: chcą zamawiać mniej i częściej, wymagają natychmiastowej dostępności produktu, nierzadko oczekują usług dodatkowych, takich jak chociażby konfekcja w opakowania marek własnych i wiele innych.

Chęć dokładniejszego rozliczania surowca, lepsze planowanie jego zużycia, konieczność śledzenia kluczowych parametrów produktu, zarządzanie reżimem FIFO/FEFO, etc. – wszystko to sprawia, że w przedsiębiorstwach produkcyjnych rośnie rola i znaczenie zaplecza magazynowego, które funkcjonujące optymalnie, stanowi istotny składnik sukcesu firmy na rynku.

System Feniks WMS odpowiada na wszelkie potrzeby firm produkcyjnych od strony obsługi logistyki magazynowej.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz:

 • w krótkim czasie po wdrożeniu podnieść wydajność pracowników i maszyn,
 • efektywniej planować zapotrzebowanie na surowce, precyzyjniej rozliczać ich zużycie,
 • dokładniej i efektywniej planować i śledzić procesy produkcyjne,
 • śledzić kluczowe parametry produkowanych towarów: numery seryjne, numery serii / partii, daty przydatności do spożycia / wykorzystania,
 • znakować produkowane towary,
 • monitorować standardowe i definiować nowe wskaźniki KPI,
 • wspomagać Lean Manufacturing;
01

Branża e-commerce

obszar działania

Rozwój internetu oraz łatwość w dostępie do produktów spowodowały, iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na sprzedaż swoich produktów w sieci. Sklepy internetowe, aukcje, sprzedaż na portalach usługowych – możliwości jest dużo, a każda z nich ma swoją specyfikację i charakter realizacji zamówień. Wielokanałowość sprzedaży, problemy wynikające z integracji procesów, zarządzanie mnogością i różnorodnością informacji, skala realizowanych zamówień – wszystko to sprawia, że realizacja procesów logistycznych jest olbrzymim wyzwaniem, a podmioty, które nie dają rady, tracą swoich klientów na rzecz konkurencji.

Aby efektywnie zarządzać procesami logistycznymi w tak specyficznym i „rozdrobnionym” środowisku, niezbędne jest wydajne, przejrzyste i sprawdzone rozwiązania informatycznego, a takim jest system Feniks WMS.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz:

 • obsługiwać procesy logistyczne generowane z poziomu własnego sklepu internetowego (dowolny silnik sklepowy), czy też platformy Allegro,
 • zarządzać aukcjami sprzedażowymi z poziomu jednego systemu,
 • ograniczyć liczbę popełnianych błędów w operacjach magazynowych,
 • sprawniej lokalizować towar, co przełoży się na zwiększenie ilość obsługiwanych zamówień,
 • wyeliminować papierowy obieg dokumentów na rzecz urządzeń autoID,
 • zautomatyzować swoje procesy wysyłkowe poprzez integrację z niemalże każdą firmą kurierską działającą na polskim rynku;
02

Zaufali nam

referencje

"Polecam firmę Elandis, ponieważ jest to solidny partner biznesowy, którego konsultanci rozumieją potrzeby klienta oraz posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby uzyskać założone cele."
Rafał Ziółkowski
Właściciel
"Współpracę z firmą Elandis oceniam bardzo wysoko i polecam każdej firmie, która poszukuje profesjonalnej obsługi w zakresie wdrożenia systemu informatycznego".
Dariusz Jarminśki
Prezes Zarządu
"Konsultanci Elandis wykazali się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem na każdym etapie współpracy oraz rzetelnie i terminowo wywiązali się z umowy. Elastyczność oprogramowania Feniks WMS Lite pozwoliła narzucić wspólne standardy wszystkim oddziałom naszego przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zachowaniu odrębnego charakteru."
Zbigniew Osowiecki
Dyrektor operacyjny
"Feniks Software zapewnia nam sprawny przebieg procesów logistycznych i pozwala oszczędzić dużo czasu, co wiąże się również z oszczędnościami finansowymi."
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
TADMAR - Centrala