Skip to main content

Wdrożenie oprogramowania magazynowego Feniks WMS

Posiadamy wiedzę oraz umiejętności niezbędne do sprawnego prowadzenia projektu razem z klientem, a za jeden z głównych celów stawiamy sobie ciągły rozwój i udoskonalanie stosowanych przez nas rozwiązań.

Kompetencje naszego zespołu we wdrażaniu oprogramowania magazynowego WMS są wynikiem wieloletniego doświadczenia w branży IT, ciągłego doskonalenia się oraz rozległej wiedzy na temat procesów logistycznych, technologii informatycznych oraz urządzeń i rozwiązań infrastrukturalnych, dedykowanych do wspierania logistyki.

Metodyka, według której realizujemy nasze projekty wdrożeniowe to wieloetapowy proces:

sygnet system wms feniks
Logo Feniks_czerwień
Logo Feniks_czerwień
1

Analiza otoczenia logistycznego z rekomendacjami usprawniającymi

Zapoznanie się z logistyką Klienta i rekomendacje mające na celu usprawnienie obszarów nieefektywnych, które będą automatyzowane przez oprogramowanie magazynowe WMS Feniks.
2

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych (SWF)

Stworzenie projektu oprogramowania magazynowego WMS Feniks - dokumentu definiującego kształt funkcjonalności rozwiązania, niezbędnych z punktu widzenia potrzeb logistycznych danej firmy, będącego finalnie podstawą do przeprowadzenia jego wdrożenia i odbioru.
3

Konfiguracja i dostosowanie

Parametryzacja i zaadaptowanie oprogramowania magazynowego WMS Feniks do potrzeb danego Klienta, według opracowanej i zaakceptowanej specyfikacji wymagań funkcjonalnych (SWF).
4

Przygotowanie logistyczne magazynu

Stworzenie koncepcji i wykonanie oznakowania magazynu, organizacja stref magazynowych, rozmieszczenie i wyposażenie stanowisk pracy, doradztwo w zakresie rozmieszczenia towarów w magazynie.
5

Testy i szkolenia

Testy akceptacyjne przeprowadzane przez kluczowych użytkowników oprogramowania magazynowego WMS Feniks biorących udział w tworzeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych. Po testach - seria szkoleń pracowników z obsługi systemu.
6

Uruchomienie produkcyjne (GO LIVE)

Przełączanie oprogramowania magazynowego WMS Feniks w tryb operacyjny, bazujący na rzeczywistych danych oraz oddanie rozwiązania użytkownikom końcowym.
7

Asysta powdrożeniowa

Wsparcie w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidywanych problemów technicznych czy związanych z oprogramowaniem (zdalne lub lokalne).

Każdy z prowadzonych przez nas projektów realizowany jest według sprawdzonej przez naszą firmę metodyki wdrożeniowej.