Skip to main content

Każda firma, która przechowuje i dystrybuuje produkty, rozumie znaczenie efektywnego zarządzania magazynem. W obecnych czasach kluczem do osiągnięcia tego celu jest technologia, a konkretniej WMS, czyli Warehouse Management System.

System WMS to zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na skuteczne śledzenie produktów w czasie rzeczywistym, automatyzację procesów magazynowych i optymalizację pracy pracowników. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, zminimalizować błędy oraz zoptymalizować koszty.

WMS vs System ERP – Czym się różnią?

W świecie biznesowym obfitującym w liczne technologie i narzędzia zarządzania, można łatwo pomylić pewne systemy z innymi. Przykładowo, zarówno system WMS, jak i system ERP (Enterprise Resource Planning) służą do zarządzania zasobami firmy. Ale czy to oznacza, że są one identyczne?

Chociaż oba systemy mogą mieć pewne podobieństwa, są one przeznaczone do różnych celów. System ERP jest ogólnym rozwiązaniem do zarządzania zasobami firmy, integrującym wiele działów przedsiębiorstwa, od finansów po produkcję. WMS, z kolei, skupia się wyłącznie na zarządzaniu procesami magazynowymi.

Jednym z głównych celów WMS jest śledzenie produktów w magazynie, kontrola przepływu towarów oraz optymalizacja kosztów magazynowania. W skrócie, chociaż oba systemy służą do zarządzania, mają różne specyfikacje i funkcje.

SAP a system magazynowy WMS

SAP jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazw w świecie oprogramowania biznesowego. Wielu ludzi pyta: “Czy SAP to WMS?”. Odpowiedź jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać.

SAP to ogólnie system ERP, który oferuje wiele modułów dla różnych funkcji biznesowych. Jednak w jego skład wchodzi również moduł WMS, który służy do zarządzania magazynem. Czy to oznacza, że SAP jest równoznaczne z WMS? Nie do końca. Podczas gdy SAP oferuje funkcje WMS, jest to tylko jedna z wielu funkcji w ramach ogromnego ekosystemu SAP.

Jakie są koszty związane z systemem WMS?

Wdrażanie systemu WMS to inwestycja, której wartość może się różnić w zależności od wielu czynników. Ile więc kosztuje program WMS?

Pierwszym krokiem w odpowiedzi na to pytanie jest zrozumienie, że koszty mogą się różnić w zależności od skomplikowania systemu, liczby użytkowników, rozmiaru magazynu oraz zakresu funkcjonalności. Dla małych przedsiębiorstw z prostszymi potrzebami koszt może wynosić kilkanaście tysięcy złotych. Dla dużych przedsiębiorstw z zaawansowanymi potrzebami, koszty mogą sięgać nawet kilku milionów.

Mimo potencjalnie wysokich kosztów początkowych, inwestycja w system WMS jest uzasadniona. Efektywność, jaką przynosi system, przekłada się na znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie.

Dlaczego warto zainwestować w WMS?

Odpowiedź jest prosta: aby być konkurencyjnym na rynku. W dzisiejszych czasach konsumenci oczekują szybkich i dokładnych dostaw. Błędy w zarządzaniu magazynem mogą prowadzić do opóźnień, nadmiernych kosztów i niezadowolonych klientów. System WMS pozwala firmom na optymalizację swoich procesów magazynowych, zapewniając efektywność i dokładność.

Wnioski

System WMS to nie tylko narzędzie, ale kluczowy element strategii każdego przedsiębiorstwa magazynującego towary. Chociaż wdrożenie systemu może wymagać znacznej inwestycji początkowej, korzyści płynące z jego użytkowania są nie do przecenienia. Ostatecznie, system WMS to inwestycja w przyszłość firmy.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

WMS – co to jest, jak działa?

Oprogramowanie magazynowe WMS to specjalizowane rozwiązanie informatyczne zaprojektowane do zarządzania i optymalizacji procesów magazynowych. Obejmuje one zarówno surowce, jak i produkty gotowe, a także procesy i procedury związane z ich przechowywaniem, przesuwaniem i wysyłką.

Jak działa oprogramowanie magazynowe?

 1. Zintegrowane zarządzanie: Oprogramowanie magazynowe integruje różne funkcje magazynowe, takie jak przyjmowanie dostaw, przechowywanie towarów, kompletacja zamówień i wysyłka, w jednym systemie.
 2. Śledzenie towarów: Dzięki technologii takiej jak kody kreskowe lub RFID, oprogramowanie magazynowe może śledzić każdy produkt lub jednostkę w magazynie. Umożliwia to dokładne monitorowanie stanów magazynowych.
 3. Automatyzacja procesów: Systemy magazynowe mogą zautomatyzować wiele procesów, takich jak przyjmowanie zamówień, alokacja towarów do wysyłki czy generowanie raportów.
 4. Optymalizacja przestrzeni: Zaawansowane oprogramowanie magazynowe może analizować przestrzeń magazynową i sugerować optymalne rozmieszczenie towarów w celu maksymalizacji wykorzystania miejsca.
 5. Integracja z innymi systemami: Oprogramowanie magazynowe może być zintegrowane z innymi systemami biznesowymi, takimi jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy CRM (Customer Relationship Management), co umożliwia płynny przepływ informacji między działami.
 6. Raporty i analizy: Systemy te generują różne raporty, które pomagają menedżerom w podejmowaniu decyzji dotyczących zakupów, zarządzania zapasami czy prognozowania popytu.

Korzyści z zastosowania oprogramowania magazynowego:

 • Zwiększenie efektywności i produktywności magazynu.
 • Zmniejszenie błędów związanych z ręcznym zarządzaniem magazynem.
 • Lepsza kontrola nad zapasami i redukcja kosztów związanych z nadmiernym gromadzeniem towarów.
 • Poprawa obsługi klienta dzięki szybszemu przetwarzaniu zamówień i dokładności dostaw.

Współczesne oprogramowania magazynowe są często oparte na chmurze, co ułatwia dostęp do danych z dowolnego miejsca oraz skalowanie rozwiązania w miarę wzrostu firmy.

Program magazynowy – jak przebiega wdrożenie?

Wdrożenie systemu WMS (Warehouse Management System) to skomplikowany proces, który wymaga starannej analizy, planowania i współpracy między dostawcą systemu a firmą wdrażającą system. Poniżej przedstawiam typowe etapy wdrożenia systemu WMS:

 1.  Analiza potrzeb i wymagań:
  – Zbieranie informacji o obecnych procesach magazynowych, problemach i oczekiwaniach.
  – Określenie wymagań funkcjonalnych systemu.
 2. Wybór systemu i dostawcy:
  – Porównanie różnych dostępnych na rynku systemów WMS.
  – Wybór systemu, który najlepiej spełni wymagania firmy.
  – Wybór dostawcy o udokumentowanym doświadczeniu w branży.
 3. Planowanie projektu:
  – Określenie zakresu wdrożenia, terminów, budżetu i zasobów.
  – Ustalenie odpowiedzialności i ról poszczególnych uczestników projektu.
 4. Konfiguracja i dostosowanie systemu:
  – Dostosowanie systemu do specyfiki firmy i jej procesów magazynowych.
  – Konfiguracja interfejsów, workflow, reguł biznesowych itp.
 5. Integracja z innymi systemami:
  – Połączenie WMS z istniejącymi systemami, takimi jak ERP, TMS, e-commerce itp.
  – Testy integracyjne.
 6. Szkolenie użytkowników:
  – Przygotowanie pracowników do korzystania z nowego systemu.
  – Szkolenia praktyczne na miejscu, symulacje operacji magazynowych.
 7. Testy pilotażowe:
  – Uruchomienie systemu w kontrolowanych warunkach, na ograniczonej skali, aby przetestować jego działanie w rzeczywistym środowisku.
 8. Uruchomienie systemu:
  – Wdrożenie systemu na pełną skalę.
  – Monitorowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów.
 9. Wsparcie po wdrożeniu:
  – Dostęp do wsparcia technicznego i konsultacyjnego ze strony dostawcy.
  – Rozwiązywanie problemów, aktualizacje i rozbudowa systemu w miarę potrzeb.
 10. Ocena i optymalizacja:
  – Analiza wyników wdrożenia, efektywności systemu i satysfakcji użytkowników.
  – Wprowadzenie ewentualnych poprawek i optymalizacji.|
 11. Rozwój i rozbudowa systemu:
  – Aktualizacje, dodawanie nowych funkcji, dostosowywanie systemu do zmieniających się wymagań biznesowych.

Ważne jest, aby wdrażanie systemu WMS było prowadzone w sposób systematyczny i z uwzględnieniem specyfiki działalności firmy. Kluczem do sukcesu jest również ścisła współpraca między dostawcą a firmą oraz zaangażowanie wszystkich pracowników w proces wdrożenia.

Jakie są efekty wdrożenia programu magazynowego?

Wdrożenie programu magazynowego, takiego jak system WMS (Warehouse Management System), przynosi liczne korzyści operacyjne, finansowe i strategiczne. Oto niektóre z głównych efektów wdrożenia takiego systemu:

 1. Zwiększona wydajność operacji magazynowych:
  – Szybsza kompletacja zamówień.
  – Lepsza organizacja przestrzeni magazynowej i efektywniejsze wykorzystanie dostępnej powierzchni.
 2. Zmniejszenie błędów:
  – Redukcja pomyłek w kompletacji, wysyłce czy inwentaryzacji.
  – Zwiększenie dokładności zarządzania zapasami.
 3. Kontrola i widoczność zapasów:
  – Możliwość śledzenia produktów w czasie rzeczywistym.
  – Precyzyjna kontrola nad poziomami zapasów, co pozwala na lepsze zarządzanie rotacją produktów i redukcję strat związanych z przeterminowanymi towarami.
 4. Poprawa obsługi klienta:
  – Szybsze przetwarzanie zamówień.
  – Zwiększenie dokładności dostaw, co prowadzi do wyższej satysfakcji klientów.
 5. Oszczędność kosztów:
  – Zmniejszenie potrzeby utrzymania dużych zapasów.
  – Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętu magazynowego.
 6. Zwiększona elastyczność i skalowalność:
  – Możliwość szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań biznesowych, np. wzrostu popytu czy ekspansji na nowe rynki.
 7. Wsparcie dla decyzji:
  – Generowanie zaawansowanych raportów i analiz, które pomagają w planowaniu, prognozowaniu i podejmowaniu strategicznych decyzji.
 8. Integracja z innymi systemami:
  – Łatwa wymiana danych z systemami ERP, CRM, TMS itp., co prowadzi do większej spójności procesów biznesowych w całej organizacji.
 9. Zwiększenie bezpieczeństwa:
  – Udoskonalone procedury i kontrole w magazynie.
  – Kontrola dostępu do wrażliwych danych i miejsc w magazynie.
 10. Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju:
  – Optymalizacja operacji magazynowych może prowadzić do zmniejszenia zużycia energii, marnowania surowców czy emisji CO2.
 11. Konkurencyjność na rynku:
  – Zautomatyzowane i optymalizowane operacje magazynowe mogą stanowić przewagę konkurencyjną i pomóc w zdobywaniu nowych klientów.

Korzyści z wdrożenia programu magazynowego mogą być bardziej lub mniej widoczne w zależności od specyfiki działalności, wielkości magazynu czy wcześniejszych procesów zarządzania magazynem. Niemniej jednak, dla wielu firm wdrożenie takiego systemu przynosi znaczące korzyści operacyjne i finansowe.

Program magazynowy, jakie są jego główne funkcje?

System WMS (Warehouse Management System) to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania magazynem. Pozwala na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi i zasobami. Poniżej przedstawiam główne funkcje systemu WMS:

 1. Zarządzanie przyjęciem towarów:
  – Automatyczne planowanie i harmonogramowanie dostaw.
  – Kontrola jakości przy przyjęciu towarów.
  – Automatyczne przydzielanie miejsc przechowywania.
 2. Zarządzanie lokalizacją produktów:
  – Śledzenie lokalizacji każdej jednostki produktu w magazynie.
  – Optymalizacja alokacji miejsc przechowywania w oparciu o rotację produktów, wymiary czy ważność.
 3. Zarządzanie procesem kompletacji:
  – Automatyczne generowanie list pickingu.
  – Optymalizacja trasy kompletacji.
  – Wsparcie dla różnych metod kompletacji (np. kompletacja falowa, kompletacja wielopoziomowa).|
 4. Zarządzanie wysyłką:
  – Automatyczne planowanie i harmonogramowanie wysyłek.
  – Integracja z przewoźnikami i systemami transportowymi.
 5. Zarządzanie zapasami:
  – Monitorowanie poziomów zapasów w czasie rzeczywistym.
  – Automatyczne powiadomienia o niskich stanach zapasów.
  – Zarządzanie rotacją zapasów i terminami ważności.
 6.  Raportowanie i analiza:
  – Generowanie zaawansowanych raportów na temat wydajności magazynu, rotacji zapasów, efektywności pracowników itp.
  – Analizy trendów i prognozowanie przyszłych potrzeb magazynowych.
 7.  Integracja z innymi systemami:
  – Połączenie z systemami ERP, TMS (Transport Management System), systemami sprzedaży i innymi narzędziami biznesowymi.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
  – Monitorowanie wydajności pracowników.
  – Zarządzanie zmianami i harmonogramami pracy.
 9.  Wsparcie dla technologii:
  – Integracja z technologią kodów kreskowych, RFID, wózków widłowych z komputerami pokładowymi itp.
 10.  Zarządzanie zwracanymi towarami:
  – Procesy związane z przyjmowaniem, kontrolą i ewentualnym ponownym wprowadzaniem towarów do obiegu.
 11.  Bezpieczeństwo i kontrola dostępu:
  – Możliwość definiowania uprawnień dla użytkowników, śledzenie aktywności i zabezpieczanie wrażliwych danych.

Korzystanie z systemu WMS pozwala firmom zwiększyć efektywność operacji magazynowych, zmniejszyć koszty, poprawić jakość obsługi klienta i dostosować się do zmieniających się wymagań rynkowych.