01

Porównanie systemów Feniks WMS
i Feniks WMS Lite

feniks wms feniks wms lite
Realizacja standardowych, jednoetapowych procesów magazynowych w czasie rzeczywistym i z wykorzystaniem urządzeń autoID
Obsługa wielu magazynów logicznych
Obsługa lokalizacji magazynowych
Automatyzacja generowania listów przewozowych
Inwentaryzacja pełna, wyrywkowa i ciągła
Dostęp do funkcjonalności ograniczony uprawnieniami zgrupowanymiw role systemowe
Śledzenie i zarządzanie zdefiniowanymi parametrami towarów
Edytor etykiet z możliwością definiowania szablonów wydruku
Monitorowanie pracy magazynierów
Gromadzenie i czytelna prezentacja danych procesowych
Obsługa wielu magazynów fizycznych (wiele oddziałów) jak i logicznych z możliwością stosowania odrębnych strategii i polityk magazynowania
Realizacja niestandardowych i złożonych procesów magazynowychw czasie rzeczywistym i z wykorzystaniem urządzeń autoID
Zarządzanie i optymalizacja pracy wózków widłowych
Integracja i zarządzanie rozwiązaniami automatyki logistyczneji przemysłowej
Obsługa cross-dock
Możliwość definiowania jednostek logistycznych i rejestrowania ich przepływu
Obsługa wielu klientów
Moduł RFID
Moduł dostępu przez przeglądarkę internetową
02

Feniks WMS
Interaktywny obraz magazynu

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

Feniks WMS to nowoczesny i kompleksowy system zarządzania logistyką magazynową (WMS). Dedykowany jest operatorom logistycznym (3PL), firmom handlowym, produkcyjnym oraz tym, które funkcjonują na mniejszą skalę, głównie z wykorzystaniem kanału sprzedaży e-commerce. Wykorzystuje najnowsze techniki informatyczne, oraz przekute na algorytmy najlepsze, sprawdzone, i stale aktualizowane praktyki logistyczne, czym niewątpliwie wyróżnia się spośród innych tego typu rozwiązań na rynku. Przygotowany jest do pracy z wykorzystaniem najnowszych urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów oraz do współpracy z niemalże każdym systemem ERP. Przyjazny, nowoczesny interfejs, liczne wskaźniki graficzne jak i multiplatformowość sprawiły, że Feniks WMS szybko stał się jednym z najbardziej popularnych i wysoko ocenianych systemów w swoim segmencie rozwiązań IT dla łańcucha dostaw.

Podstawowe funkcjonalności systemu

 • obsługa wielu magazynów fizycznych (wiele oddziałów) jak i logicznych z możliwością stosowania odrębnych strategii i polityk magazynowania,
 • realizacja standardowych i niestandardowych procesów magazynowych z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów (terminali,
  skanerów, drukarek kodów kreskowych, wag, etc.)
 • Realizacja operacji logistycznych:
  w trybie nakazowym,
  w trybie decyzyjnym,
  w trybie dokumentowym,
  w trybie zadaniowym
 • Inwentaryzacja pełna, wyrywkowa i ciągła,

 • Obsługa procesów typu cross-dock,

 • Możliwość definiowania jednostek logistycznych i rejestrowania ich przepływu,

 • Zarządzanie i optymalizacja pracy wózków widłowych,

 • Dostęp do funkcjonalności ograniczony uprawnieniami zgrupowanymi w role systemowe,

 • Śledzenie kluczowych parametrów towarów (numery partii / serii / dat przydatności, etc.),

 • Integracja i zarządzanie rozwiązaniami automatyki logistycznej i przemysłowej,

 • Gromadzenie i czytelna prezentacja danych procesowych,

 • Liczne raporty i statystyki („na klik” oraz customizowane przez klienta),

 • Stosowanie globalnych standardów identyfikacji towarów i jednostek logistycznych (GS1),

 • Możliwość importowania i eksportowania danych z/do dowolnego formatu,

 • Edytor etykiet z możliwością definiowania szablonów wydruku,

Korzyści z wdrożenia

 • Znaczne obniżenie operacyjnych kosztów logistyki,
 • Wzrost efektywności pracy / wydajności pracowników i poziomu wykorzystania infrastruktury logistycznej,
 • Automatyzacja pracy oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów,
 • Podniesienie jakości obsługi klientów poprzez skrócenie czasu realizacji operacji i ograniczenie ilości generowanych pomyłek,
 • Skrócenie czasu szkolenia i wdrożenia nowego pracownika do pracy w magazynie,
 • Automatyzacja współpracy z firmami kurierskimi,
 • Spełnienie wymogów prawa odnośnie śledzenia partii produkcyjnej towaru,
 • Zachowanie zgodności stanów magazynowych w zintegrowanych systemach,

Zalety systemu

 • Zawiera stale aktualizowane algorytmy stworzone w oparciu o najlepsze i sprawdzone praktyki logistyczne,
 • Funkcjonalności tworzone przez logistyków,
 • Nowoczesny, przyjazny i intuicyjny interfejs z licznymi skrótami klawiszowymi,
 • Wieloplatformowość – dostępność z poziomu urządzeń stacjonarnych (PC), mobilnych (terminale radiowe), dotykowych (POS) oraz przez przeglądarkę internetową,
 • Możliwość integracji z systemami zewnętrznymi (ERP, MES, MRP II, sklepami internetowymi, Allegro, systemami customizowanymi),
 • Możliwość pracy w trybie online, offline lub mieszanym,
 • Obsługa różnych baz danych,
 • Konfigurowalność i skalowalność,

Referencje

Case study

FAQ – najczęściej zadawane pytania

a) Ile trwa wdrożenie systemu Feniks WMS?

Czas wdrożenia systemu zależy przede wszystkim od złożoności funkcjonalności systemu jakich oczekuje klient, ale też wielu innych czynników. Nie można go określić jednoznacznie, jednakże średnio zamyka się on w czasie od 5 (dla mniejszych firm) do 10 miesięcy (dla większych firm) od momentu zakończenia analizy przedwdrożeniowej.

b) Na jakich urządzeniach działa system Feniks WMS?

Jedną z największych zalet systemu Feniks WMS jest jego multiplatformowosć. Może pracować z poziomu urządzeń stacjonarnych: zwykłego komputera PC, laptopa czy też stanowiska POS (komputer z ekranem dotykowym), jak i urządzeń mobilnych takich jak terminale radiowe zwykłe, naramienne czy wózkowe (komunikacja WAN/WLAN). Dostęp do systemu można uzyskać także z poziomu przeglądarki internetowej. Feniks WMS obsługuje ponadto takie urządzenia jak: drukarki i skanery kodów kreskowych, wagi, etykieciarki jak i rozwiązania automatyki logistycznej.

c) Jak wygląda kwestia licencji systemu Feniks WMS?

Wyróżniamy 2 rodzaje licencji systemu Feniks WMS:

 • licencję serwerową Feniks.Server, która jest licencją obligatoryjną, wymaganą każdorazowo w przypadku uruchomienia sytemu do obsługi magazynów pracujących w oparciu o wspólną bazę danych.
 • licencję użytkownika Feniks.User, uprawniającą do logowania do systemu Feniks WMS i korzystania z jego funkcjonalności.
  Licencja serwerowa zawiera w sobie 1 licencję użytkownika na PC oraz 3 licencje użytkownika na urządzenia mobilne. Wszystkie rodzaje licencji to licencje dożywotnie i równoczesne, co oznacza, że w danej chwili do naszego systemu może się zalogować tylu użytkowników, ile wykupionych licencji danego typu posiada Klient.

d) Co obejmuje i jak rozwiązana jest gwarancja systemu Feniks WMS?

Standardowa gwarancja udzielana na nasz system obowiązuje przez 12 miesięcy od wdrożenia i obejmuje usuwanie błędów systemowych (niezgodności ze specyfikacją) i integracyjnych wynikających z winy naszej firmy. Zawiera 2 darmowe godziny miesięcznie tzw. helpdesku, czyli telefonicznej pomocy technicznej pracowników serwisu naszej firmy a dotyczącej bieżącej eksploatacji systemu Feniks WMS. Gwarantuje klientowi naprawę zgłoszonych błędów w czasie max. 10 dni.
Szybsze czasy reakcji i napraw zgłoszonych błędów można uzyskać wykupując usługę serwisową zdefiniowaną w formie 3 pakietów serwisowych.

e) Czym różnią się pakiety serwisowe od gwarancji?

Gwarancja to zapewnienie standardowego wsparcia, które otrzymuje każdy klient korzystający z naszego systemu na okres 12 miesięcy od wdrożenia. Pakiet serwisowy gwarantuje naszym klientom stałą opiekę serwisową, zdecydowanie szybszą niż gwarancyjna – naprawę zgłoszonych błędów (każdego rodzaju), określone zasoby do obsługi oraz prawo do bezpłatnego upgrade’u systemu do najnowszych wersji.

f) Z jakimi innymi systemami był lub jest zintegrowany system Feniks WMS?

Posiadając pełne prawa i kompetencje do modyfikowania naszego systemu, staramy się nie stawiać ograniczeń w tej dziedzinie. Nasz system był integrowany i z powodzeniem współpracuje ze zdecydowaną większością rozwiązań ERP funkcjonujących na polskim rynku: SAP, MS Dynamics AX oraz Dynamics Nav, Comarch ERP XL oraz ERP Optima, Symfonia, enova, WF-Mag, Print Manager, Exact, PC Biznes, Streamsoft Prestiż, Movex oraz systemy dedykowane, pisane na konkretne potrzeby, konkretnych firm.
Posiadamy ponadto udokumentowaną i efektywnie funkcjonująca wymianę danych z systemami firm kurierskich takich jak: DPD, Raben, Schenker, UPS, FedEx, GLS, InPost, Paczka w Ruchu i wiele innych.
Feniks WMS jest także przygotowany do współpracy z platformą Allegro oraz sklepami internetowymi.

g) Kto bierze udział we wdrożeniach?

Wdrażając nasze oprogramowanie chcemy, aby działało ono zarówno poprawnie jak i efektywnie, dlatego wdrożenie traktujemy wyjątkowo nie tylko na poziomie informatycznym, ale również logistycznym. W zdecydowanej większości przypadków zespół wdrożeniowy składa się z project managera, 1-2 programistów oraz doświadczonego konsultanta logistycznego. Konsultant wspiera zespół projektowy w opracowywaniu szczegółowej specyfikacji wymagań systemu pod kątem optymalności przebiegu procesów logistycznych oraz przepływów towarowych. Projektuje poszczególne stanowiska pracy ludzi pod kątem ich kształtu, organizacji (hardware), funkcjonalności (system Feniks WMS) oraz rozmieszczenia.

h) Co to jest i na czym polega asysta powdrożeniowa?

Pierwsze dni po produkcyjnym uruchomieniu systemu to zawsze delikatny i newralgiczny czas. Aby zagwarantować naszym klientom natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidywanych problemów technicznych czy związanych z oprogramowaniem, zapewniamy intensywną asystę powdrożeniową, którą świadczymy w dwóch trybach: on site (na miejscu u klienta) oraz lokalnie (z poziomu biura naszej firmy). Zakres oraz wymiar czasu asysty powdrożeniowej jest ustalany wspólnie z klientem.

Przykładowe ekrany:
03

Feniks WMS lite
Nowe możliwości Twojego oprogramowania

Pomagamy optymalizować procesy logistyczne w firmie

Nie w każdej firmie zaistnieje potrzeba wdrożenia pełnego, złożonego i wyposażonego w szereg rozbudowanych funkcjonalności systemu WMS. Mniejsze firmy, które nie dysponują budżetem, ale także których logistyka – funkcjonująca w zdecydowanie mniejszej skali i oparta o proste operacje „przyjmij – zamagazynuj – wydaj” – nie wymaga zakupu złożonego i rozbudowanego rozwiązania do zarządzania magazynem, szukają czegoś prostszego. Naturalnym i niejako standardowym kierunkiem poszukiwań są rozwiązania rozszerzające funkcjonalności posiadanego systemu ERP o obsługę operacji magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych.
Naprzeciw tego typu oczekiwaniom wychodzi Feniks WMS Lite – system, który w integracji z systemem nadrzędnym zapewni każdemu z naszych klientów zestaw standardowych i typowych narzędzi w codziennej obsłudze swojej logistyki magazynowej. Dopasowany do potrzeb i wymagań danej firmy sprawi, że otrzyma ona dokładnie to czego potrzebuje w przystępnej cenie i w krótkim czasie.

Podstawowe funkcjonalności systemu

 • Realizacja standardowych procesów magazynowych z wykorzystaniem urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów (terminali, skanerów, drukarek kodów kreskowych, wag, etc.)
 • Obsługa lokalizacji magazynowych,
 • Automatyzacja generowania listów przewozowych (integracja z większością pracujących na polskim rynku firm kurierskich),
 • Inwentaryzacja pełna, wyrywkowa i ciągła,
 • Dostęp do funkcjonalności ograniczony uprawnieniami zgrupowanymi w role systemowe,
 • Śledzenie kluczowych parametrów towarów (numery partii / serii / dat przydatności, etc.),
 • Wydruk etykiet i znakowanie towarów,
 • Monitorowanie pracy magazynierów,
 • Gromadzenie i czytelna prezentacja danych procesowych.

Korzyści z wdrożenia

 • Pełniejsze wykorzystanie potencjału systemu nadrzędnego,
 • Znaczne obniżenie kosztów logistycznych,
 • Wzrost efektywności pracy i wydajności pracowników,
 • Eliminacja papierowego obiegu dokumentów i automatyzacja pracy,
 • Minimalizacja ilości błędów generowanych podczas realizacji procesów logistycznych,
 • Skrócenie czasu realizacji procesów logistycznych,
 • Zwiększenie kontroli nad pracownikami i realizowanymi procesami.

Zalety systemu

 • Dopasowanie do specyfiki działania firmy, w której jest wdrażany,
 • Wsparcie najpopularniejszych i najnowszych modeli urządzeń do automatycznej identyfikacji (terminale radiowe, drukarki i skanery kodów kreskowych, wagi, etc.),
 • Możliwość pracy w trybie online, offline lub mieszanym,
 • Nowoczesny, przyjazny i intuicyjny interfejs,
 • Modularna budowa, konfigurowalność i skalowalność,

Referencje

Case study

Zeta Pro Office, Dorel, Mactronic, LST, Damar

FAQ – najczęściej zadawane pytania

a) Ile trwa wdrożenie systemu Feniks WMS?

Czas wdrożenia systemu zależy przede wszystkim od złożoności funkcjonalności systemu jakich oczekuje klient, ale też wielu innych czynników. Nie można go określić jednoznacznie, jednakże średnio zamyka się on w czasie od 3 (dla mniejszych firm) do 6 miesięcy (dla większych firm) od momentu zakończenia analizy przedwdrożeniowej.

b) Na jakich urządzeniach działa system Feniks WMS?

Jedną z największych zalet systemu Feniks WMS jest jego multiplatformowosć. Może pracować z poziomu urządzeń stacjonarnych: zwykłego komputera PC, laptopa czy też stanowiska POS (komputer z ekranem dotykowym), jak i urządzeń mobilnych takich jak terminale radiowe zwykłe, naramienne czy wózkowe (komunikacja WAN/WLAN). Dostęp do systemu można uzyskać także z poziomu przeglądarki internetowej. Feniks WMS obsługuje ponadto takie urządzenia jak: drukarki i skanery kodów kreskowych, wagi, etykieciarki jak i rozwiązania automatyki logistycznej.

c) Jak wygląda kwestia licencji systemu Feniks WMS?

Wyróżniamy 2 rodzaje licencji systemu Feniks WMS:

 • licencję serwerową Feniks.Server, która jest licencją obligatoryjną, wymaganą każdorazowo w przypadku uruchomienia sytemu do obsługi magazynów pracujących w oparciu o wspólną bazę danych.
 • licencję użytkownika Feniks.User, uprawniającą do logowania do systemu Feniks WMS i korzystania z jego funkcjonalności.
  Licencja serwerowa zawiera w sobie 1 licencję użytkownika na PC oraz 3 licencje użytkownika na urządzenia mobilne. Wszystkie rodzaje licencji to licencje dożywotnie i równoczesne, co oznacza, że w danej chwili do naszego systemu może się zalogować tylu użytkowników, ile wykupionych licencji danego typu posiada Klient.

d) Co obejmuje i jak rozwiązana jest gwarancja systemu Feniks WMS?

Standardowa gwarancja udzielana na nasz system obowiązuje przez 12 miesięcy od wdrożenia i obejmuje usuwanie błędów systemowych (niezgodności ze specyfikacją) i integracyjnych wynikających z winy naszej firmy. Zawiera 2 darmowe godziny miesięcznie tzw. helpdesku, czyli telefonicznej pomocy technicznej pracowników serwisu naszej firmy a dotyczącej bieżącej eksploatacji systemu Feniks WMS. Gwarantuje klientowi naprawę zgłoszonych błędów w czasie max. 10 dni.
Szybsze czasy reakcji i napraw zgłoszonych błędów można uzyskać wykupując usługę serwisową zdefiniowaną w formie 3 pakietów serwisowych.

e) Czym różnią się pakiety serwisowe od gwarancji?

Gwarancja to zapewnienie standardowego wsparcia, które otrzymuje każdy klient korzystający z naszego systemu na okres 12 miesięcy od wdrożenia. Pakiet serwisowy gwarantuje naszym klientom stałą opiekę serwisową, zdecydowanie szybszą niż gwarancyjna – naprawę zgłoszonych błędów (każdego rodzaju), określone zasoby do obsługi oraz prawo do bezpłatnego upgrade’u systemu do najnowszych wersji.

f) Z jakimi innymi systemami był lub jest zintegrowany system Feniks WMS?

Posiadając pełne prawa i kompetencje do modyfikowania naszego systemu, staramy się nie stawiać ograniczeń w tej dziedzinie. Nasz system był integrowany i z powodzeniem współpracuje ze zdecydowaną większością rozwiązań ERP funkcjonujących na polskim rynku: SAP, MS Dynamics AX oraz Dynamics Nav, Comarch ERP XL oraz ERP Optima, Symfonia, enova, WF-Mag, Print Manager, Exact, PC Biznes, Streamsoft Prestiż, Movex oraz systemy dedykowane, pisane na konkretne potrzeby, konkretnych firm.
Posiadamy ponadto udokumentowaną i efektywnie funkcjonująca wymianę danych z systemami firm kurierskich takich jak: DPD, Raben, Schenker, UPS, FedEx, GLS, InPost, Paczka w Ruchu i wiele innych.
Feniks WMS jest także przygotowany do współpracy z platformą Allegro oraz sklepami internetowymi.

g) Kto bierze udział we wdrożeniach?

Wdrażając nasze oprogramowanie chcemy, aby działało ono zarówno poprawnie jak i efektywnie, dlatego wdrożenie traktujemy wyjątkowo nie tylko na poziomie informatycznym, ale również logistycznym. W zdecydowanej większości przypadków zespół wdrożeniowy składa się z project managera, 1-2 programistów oraz doświadczonego konsultanta logistycznego. Konsultant wspiera zespół projektowy w opracowywaniu szczegółowej specyfikacji wymagań systemu pod kątem optymalności przebiegu procesów logistycznych oraz przepływów towarowych. Projektuje poszczególne stanowiska pracy ludzi pod kątem ich kształtu, organizacji (hardware), funkcjonalności (system Feniks WMS) oraz rozmieszczenia.

h) Co to jest i na czym polega asysta powdrożeniowa?

Pierwsze dni po produkcyjnym uruchomieniu systemu to zawsze delikatny i newralgiczny czas. Aby zagwarantować naszym klientom natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidywanych problemów technicznych czy związanych z oprogramowaniem, zapewniamy intensywną asystę powdrożeniową, którą świadczymy w dwóch trybach: on site (na miejscu u klienta) oraz lokalnie (z poziomu biura naszej firmy). Zakres oraz wymiar czasu asysty powdrożeniowej jest ustalany wspólnie z klientem.

Przykładowe ekrany:
masz pytania?
skontaktuj się z nami
Formularz został wysłany.
Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.
Błąd! Wypełnij poprawnie wszystkie pola formularza.
Aby wysłać wiadomość musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.